Rak płuc

Nowotwór złośliwy płuca to najczęstsza odmiana raka, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jego leczenie jest bardzo trudne, sytuację komplikuje dodatkowo wieloletni okres bezobjawowy. Jednak dzisiejsza medycyna nie jest całkowicie wobec niego bezbronna. Jak uchronić się od tej choroby? Na jakie objawy zwracać uwagę? Jak wygląda proces leczenia?

Przyczyny raka płuc

Współczesne badania epidemiologiczne są jednoznaczne: palenie tytoniu jest główną przyczyną, dzięki której nowotwór płuc może nas zaatakować. Zatem najskuteczniejszą formą ochrony przed tym schorzeniem jest zaprzestanie palenia tytoniu. Warto zaznaczyć, że dla naszych płuc nie ma „zdrowszych” papierosów na przykład typu „light” czy mentolowych. Kancerogeny zawarte w dymie papierosowym są tak samo szkodliwe. Oczywiście niebagatelne znaczenie ma staż palenia oraz ilość wypalanych papierosów.

Niebezpieczne jest także wdychanie dymu papierosowego w towarzystwie innych palaczy – tak zwane palenie bierne. Unikajmy zatem zadymionych pomieszczeń.

Czytaj więcej: Jak rzucić palenie

Zachorowalność na raka płuc notuje się także wśród osób narażonych na nadmierną ekspozycję takich substancji jak chrom, azbest, arsen czy krzemionka. Jeżeli pracujemy w otoczeniu tych substancji, bezwzględnie i skrupulatnie przestrzegajmy zaleceń BHP. Rak płuc może wreszcie wystąpić jako jak ognisko przerzutowe innego zaawansowanego nowotworu złośliwego w naszym ciele.

Objawy raka płuc

Objawy tej choroby są niecharakterystyczne. Jeśli mimo wszystko nie potrafimy rozstać się z nałogiem tytoniowym, to zwróćmy uwagę na objawy takie, jak: przewlekły kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej czy stany podgorączkowe. Dolegliwości te mogą czasowo ustępować, przez co możemy pomylić objawy choroby z pospolitym przeziębieniem. Przy nowotworze płuc mogą wystąpić tak zwane zespoły paranowotworowe: Zespół Cushinga, hiperkalcemia, hipoglikemia czy anemia. Jednak żadna z tych jednostek chorobowych nie jest jednoznacznie charakterystyczna dla raka płuc – mogą być samodzielną chorobą niezwiązaną z nowotworem.

Jak rozpoznać raka płuc

Podstawą diagnostyki pozostaje zdjęcie RTG oraz tomografia klatki piersiowej. W dalszej kolejności, w celu ostatecznej diagnozy, wykonuje się bronchoskopię, badania próbek uzyskanych z biopsji, badania plwociny oraz specjalistyczne badania krwi pod kątem występowania markerów nowotworowych.

Niestety, rak płuca najczęściej jest wykrywany w momencie dalekiego zaawansowania choroby, co negatywnie rzutuje na rokowania.

Leczenie raka płuc

Gdy pacjent zostanie zdiagnozowany, pozostaje jak najszybsze leczenie raka płuc. Określa je stopień zaawansowania choroby oraz stanu ogólnego pacjenta. Przy dwóch pierwszych (I oraz II) dokonuje się leczenia operacyjnego, polegającego na usunięciu całego zaatakowanego płata płuca. W dalszej kolejności ordynuje się się chemioterapię.

W przypadku wyższych stopni zaawansowania (III A III B) rozpatruje się celowość leczenia operacyjnego (guz może już być nieoperacyjny ze względu na rozmiar, bądź rozlanie w tkankach płuc), stosuje się także agresywną radio i chemioterapię.

Gdy chory trafi pod opiekę lekarską zbyt późno (IV stopień choroby) przeprowadzić można jedynie zabiegi z zakresu medycyny paliatywnej – nie prowadzące do wyleczenia, a jedynie poprawy jakości życia, jakie pozostało choremu.

Więcej na stronie: http://zapaleniepluc.net.pl/