Słuchaj Swojego Ciała

Obserwuj potencjalne objawy.

Regularne Badania

Badaj się reguralnie. Rób USG.

Stosuj się do zaleceń

Słuchaj lekarzy, bądź na bieżąco.